Tulosta

Kirjainkyyhkyt

 • Lattialla on paljon kirjaimia ja jokaista kirjainta on useampi kappale.
 • Tilaan on laitettu eri korkeuksille pieniä laatikoita ja niihin mallikirjaimet.
 • Lasten tehtävänä on kirjain kerrallaan viedä kirjaimet oikeisiin laatikoihin.
 • Kun kaikki kirjaimet on kerätty, tarkastellaan oliko laatikoissa oikeat kirjaimet.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Mietitään mikä sana alkaa ko. kirjaimella.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  kirjainten nimeäminen, lajittelu, samanlaisuuden hahmottaminen, Vinkeissä: sanojen alkukirjainten hahmottaminen, kirjaimen äänneasuun tutustuminen
 • Motorinen:
  eri tasoissa toimiminen
 • Sosioemotionaalinen:
  omaan tehtävään keskittyminen, toisten auttaminen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko nimetä kirjaimia?
 • Osattiinko lajitella samanlaiset kirjaimet omaan laatikkoonsa?
 • Keksittiinkö kirjaimilla alkavia sanoja?
 • Lähdettiinkö mukaan kuulostelemaan kirjaimen äänneasua?
 • Keskityttiinkö omaan tekemiseen?
 • Autettiinko toisia?

 

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki