Tulosta

Työmaakoneet

 • Lapset ovat työmaakoneita, jotka kuljettavat lastinaan hernepussia.
 • Työmaakoneet liikkuvat vapaasti tilassa musiikin soidessa.
 • Sovitaan liikkumistapa ja kehonosa, jonka päällä hernepussia kuljetetaan.
 • Musiikin tauon aikana keksitään uusi kehonosa ja liikkumistapa.

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa
 • hernepussit
 • musiikkia

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  kehonosien tunnistaminen ja nimeäminen
 • Motorinen:
  perusliikkumistaidot, kehonhahmotus, tasapainotaidot, avaruudellinen hahmottaminen
 • Sosioemotionaalinen:
  oman ehdotuksen ääneen sanominen

Tavoitteiden arviointi

 • Tunnistettiinko kehonosia?
 • Osattiinko nimetä kehonosia?
 • Miten onnistui tilassa liikkuminen toisten kanssa samanaikaisesti?
 • Pysyikö hernepussi kehonosan päällä liikkeessä?
 • Ehdotettiinko itse kehonosia ja liikkumistapoja?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki